O CUESTIONARIO FOI ENVIADO CON ÉXITO. A CONTINUACIÓN PODES VER AS RESPOSTAS CORRECTAS

Atrévete e xoga

1. Qué é a pesca sostible?

A pesca sostible é a que deixa suficientes peixes no mar e respecta os hábitats. Garantir a supervivencia das especies e reducir o impacto nos ecosistemas. Para así manter os oficios das xentes do mar.

Cal é a correcta?

2. A nasa é unha arte de pesca:

  1. Non artesanal.
  2. Que emprega un cebo no interior.
  3. Que captura dun xeito non selectivo.
  4. Que emprégase para capturar bancos de peixes como as sardiñas.

3. Os recursos mariños:

  1. Son ilimitados.
  2. Pódense esgotar.
  3. Non dependen do impacto dos humanos.
  4. Son os barcos e as artes de pesca.

Verdadeiro ou falso?

4. Os peixes son abundantes no mar, é imposible que desaparezcan. FALSO

5. Actualmente xa non quedan oficios do mar na comarca de A Mariña-Ortegal. FALSO

6. O consumo responsable é escoller produto local e de captura selectiva. VERDADEIRO

Podes volver á páxina de inicio a continuación:

Inicio

printer_footer