O CUESTIONARIO FOI ENVIADO CON ÉXITO. A CONTINUACIÓN PODES VER AS RESPOSTAS CORRECTAS

Atrévete e xoga

1. Qué é a contaminación?

A contaminación son tódalas accións provocadas polo ser humano que danan a saúde do planeta a dos seres vivos. Sempre producen un desequilibrio no ecosistema.

Cal é a correcta?

2. A contaminación dos plásticos mariños:

  1. É creada polos humanos.
  2. É producida polos habitantes do mar.
  3. Non afecta aos seres mariños.
  4. Non hai plásticos no mar.

3. A iniciativa das 5Rs para manter limpos os mares é:

  1. Reducir, Reempregar, Regalar, Romper, Reciclar.
  2. Reducir, Reciclar, Robar, Reparar, Rechazar.
  3. Reciclar, Reempregar, Radiar, Reparar, Romper.
  4. Reducir, Reempregar, Reparar, Reciclar, Responsabilizar.

Verdadeiro ou falso?

4. O cambio climático provoca que a temperatura dos mares estea aumentando cada vez máis. VERDADEIRO

5. As redes pantasma son un tipo de lixo mariño. VERDADEIRO

6. Os humanos inflúen nos océanos, os océanos poden recuperarse dos danos pola súa propia conta. VERDADEIRO

Podes volver á páxina de inicio a continuación:

Inicio

printer_footer