Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal

Image
A vida mariña
Hoxe en día soamente coñecemos ao redor do 70% das especies que habitan nos mares.
A rica biodiversidade de Galicia
Só en Galicia habitan aproximadamente 6.400 especies mariñas.

O mundo mariño

O océano é a orixe de vida da Terra e ademais representa o hábitat mais extenso do planeta. Tres cuartas partes da superficie do noso planeta están cubertos por auga, millóns e millóns de litros, dos cales aproximadamente o 97% son auga salgada.

Con todo, o medio mariño segue sendo un dos hábitats máis descoñecidos e inexplorados. Galicia conta cunha gran biodiversidade mariña.

A biodiversidade mariña é a variedade de especies de animais e de plantas que viven nun ecosistema mariño.

printer_footer