Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal (Páxina 2)

Organismos bentónicos: son aqueles que viven asociados ao fondo mariño.

Image
Carallote
Viven fixadas ao substrato.

Nome común: Carallote, Golfo ou Laminaria
Nome científico: Laminaria ochroleuca
Clasificación: Alga

  • Reino: Chromista
Image
Ourizo de mar
Habitan nunha pequena área.

Nome común: Ourizo de mar
Nome científico: Paracentrotus lividus
Clasificación: Animal Equinodermo

  • Reino: Animalia
Image
Polbo
Desprázanse en busca de alimento.

Nome común: Polbo
Nome científico: Octopus vulgaris
Clasificación: Animal Molusco

  • Reino: Animalia
printer_footer