Tema 2: Ecoloxía do Medio Mariño (Páxina 2)

Productores

As algas e plantas mariñas son produtores, son a base da cadea alimentaria dos ecosistemas mariños. Fabrican o seu propio alimento, é dicir, mediante a fotosíntese son capaces de obter os nutrientes que precisan para a seu crecemento.

Beneficios dos produtores

  • Producen osíxeno que é utilizado por outras especies animais.
  • Son fogar de moitos animais.
  • Ofrecen zonas de protección fronte a depredadores.
  • Son zonas seguras de cría.
  • Son fonte de alimento para multitude de organismos.

A luz solar permite o crecemento das algas e plantas mariñas. A luz non chega a zonas profundas do mar, polo que os produtores soamente crecen en zonas preto da superficie.

Image
Fotosíntese
É o proceso que realizan as algas e plantas mariñas para crecer e producir osíxeno.
A luz
É imprescindible para o crecemento das algas e plantas mariñas.
printer_footer