Tema 3: Recursos Mariños e Pesca Sostible (Páxina 6)

A exploración do medio mariño

O mar é un mundo inexplorado e descoñecido. É moi importante estudar o medio mariño para a coñocer mellor os recursos. Así poder conservalos e facer un uso sostible.

Nas últimas décadas aumentou a investigación mariña, o que permitiu ampliar o coñecemento e mellorar diferentes industrias. Por exemplo, grazas ao traballo dos investigadores, temos redes biodegradables e barcos menos contaminantes. Ademáis de medicamentos que proveñen de organismos mariños.

A ciencia é fundamental para a sociedade: xera descubrimentos, mellora a educación e a nosa calidade de vida. O mundo necesita á ciencia para seguir avanzando. Por iso debemos apoiar a investigación, desenvolvemento e innovación.

Image
Investigación
Os investigadores do mar como os biólogos mariños e oceanógrafos empregan ferramentas especiais para as súas investigacións. A investigación mariña necesita moito traballo e esforzo para levar a cabo experimentos.
Inhóspito
O medio mariño é dificil de estudar. A bioloxía mariña precisa de equipos e de persoal especializados.
printer_footer