Tema 4: Contaminación e Problemática dos Ecosistemas Mariños (Páxina 13)

A educación como base do cambio

Coñecer o que nos rodea é imprescindible para darnos de conta da importancia que ten o medio mariño nas nosas vidas. Só coñecendo as ameazas poderemos protexer o que nos rodea. Conservar os mares é imprescindible para a vida de tódolos organismos que vivimos no planeta.

Ser parte de proxectos de educación ambiental e de divulgación científica como “Mares de Cultura, os Nenos e o Mar” impulsadas polo GALP A Mariña-Ortegal nas escolas da comarca é importante para coñecer e respectar os mares.

“Só conservaremos o que amamos, amamos só o que entendemos, e entendemos só o que aprendemos”.

Image
Gran traballo
Grazas a túa participación neste proxecto farás da costa de A Mariña-Ortegal un lugar mellor.
printer_footer