O CUESTIONARIO FOI ENVIADO CON ÉXITO. A CONTINUACIÓN PODES VER AS RESPOSTAS CORRECTAS

Atrévete e contesta

1. Qué é a biodiversidade?

A biodiversidade é a diversidade de vida que abarca a tódolos ecosistemas, especies e poboacións.  

Cal é a correcta?

2. Segundo a zona do mar onde viven, a qué grupo pertencen os ourizos?

  1. Aos organismos bentónicos.
  2. Aos organismos peláxicos.
  3. Aos organismos planctónicos.
  4. Ningunha das anteriores é correcta.

3. Qué empregan os polbos para propulsarse?

  1. Os brazos.
  2. A cabeza.
  3. O sifón.
  4. As ventosas.

Verdadeiro ou falso?

4. O fondo mariño é un deserto plano sen vida. FALSO

5. Tódolos recunchos do mar son investigados e monitorizados a miúdo. FALSO

6. As algas non poden vivir a máis de 200m de profundidade. VERDADEIRO

Podes volver á páxina de inicio a continuación:

Inicio

printer_footer