O CUESTIONARIO FOI ENVIADO CON ÉXITO. A CONTINUACIÓN PODES VER AS RESPOSTAS CORRECTAS

Atrévete e contesta

1. Qué é un ecosistema?

O ecosistema é o conxunto do hábitat máis as interaccións dos seres vivos.

Cal é a correcta?

2. As esponxas son:

  1. Consumidores herbívoros.
  2. Consumidores carnívoros.
  3. Consumidores omnívoros.
  4. Produtores.

3. Na relación de mutualismo:

  1. Unha das especies sae beneficiada e a outra prexudicada.
  2. As dúas especies saen beneficiadas.
  3. As dúas especies saen prexudicadas.
  4. Non existe esa relación nos mares.

Verdadeiro ou falso?

4. No mar non ocurren as estacións do ano. FALSO

5. A función da especie clave é controlar as poboacións doutras especies para manter o equilibrio do ecosistema. VERDADEIRO

6. A rede trófica é a relación entre os seres vivos dun ecosistema en función de como se reproducen. FALSO

Podes volver á páxina de inicio a continuación:

Inicio

printer_footer