O CUESTIONARIO FOI ENVIADO CON ÉXITO. A CONTINUACIÓN PODES VER AS RESPOSTAS CORRECTAS

Atrévete e contesta

1. Qué é a pesca sostible?

A pesca sostible é a que deixa suficientes peixes no mar, respecta os hábitats para garantir a supervivencia das especies e reducir o impacto nos ecosistemas, mantendo así o modo de vida das persoas e os oficios do mar.

Cal é a correcta?

2. A nasa é unha arte de pesca:

  1. Industrial.
  2. Que emprega un cebo no interior.
  3. Que captura dun xeito non selectivo.
  4. Que emprégase para capturar bancos de peixes como as sardiñas.

3. Os recursos mariños:

  1. Son ilimitados.
  2. Pódense esgotar.
  3. Non dependen do impacto dos humanos.
  4. Son os barcos e as artes de pesca.

Verdadeiro ou falso?

4. Os peixes son abundantes no mar, é imposible que desaparezcan. FALSO

5. Actualmente xa non quedan oficios do mar na comarca de A Mariña-Ortegal. FALSO

6. O consumo responsable é escoller produto local e de captura selectiva. VERDADEIRO

Podes volver á páxina de inicio a continuación:

Inicio

printer_footer