O CUESTIONARIO FOI ENVIADO CON ÉXITO. A CONTINUACIÓN PODES VER AS RESPOSTAS CORRECTAS

Atrévete e contesta

1. Qué é a contaminación?

A contaminación é a introducción de sustancias, elementos ou sons nun medio que deterioran un ecosistema, e son prexudiciais para os seres vivos. É sempre unha alteración negativa do estado natural do medio que produce modificacións no equilibrio do ecosistema.

Cal é a correcta?

2. A contaminación acústica:

  1. É producida polos habitantes do mar.
  2. É creada por sons de orixe humano.
  3. Non afecta aos seres vivos.
  4. É fácil de erradicar.

3. A iniciativa das 5Rs para manter limpos os mares é:

  1. Reducir, Reempregar, Regalar, Romper, Reciclar.
  2. Reducir, Reciclar, Reincidir, Reparar, Rechazar.
  3. Reciclar, Reempregar, Radiar, Reparar, Romper.
  4. Reducir, Reempregar, Reparar, Reciclar, Responsabilizar.

Verdadeiro ou falso?

4. O cambio climático provoca que a temperatura dos mares estea aumentando cada vez máis. VERDADEIRO

5. As actividades que os humanos fan nos continentes (por exemplo: a contaminación atmosférica xerada por transportes e fábricas) non teñen efecto nos océanos. FALSO

6. As Áreas Mariñas Protexidas son reservas nas que só é posible pescar. FALSO

Podes volver á páxina de inicio a continuación:

Inicio

printer_footer