Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal (Páxina 5)

Polbo

(Octopus vulgaris)

Dimensións: corpo de ata 1m

O seu corpo é brando e flexible. Trátase dun dos animais mariños máis intelixentes, é capaz de cambiar de apariencia facilmente, tanto en cor como en rugososidade, para pasar desapercibido ou para atacar a algunha presa. Un exemplo único de mimetismo no medio mariño.

Os moluscos caracterízanse por ter cuncha. No caso dos polbos, a cuncha está moi reducida e oculta no interior da cabeza. Trátase dun anaco de cartilaxe, resquicio evolutivo da cuncha presente na maioría dos moluscos.

Image
Brazos
Teñen 8 brazos, con dúas ringleiras de ventosas en cada brazo. Ventososas que usan para identificar o medio. Un dos brazos está adaptado para a reproducción, para introducir os espermatozoides na cavidade paleal da femia.
printer_footer