Tema 2: Ecoloxía do Medio Mariño (Páxina 1)

Ecosistema

O ecosistema está formado polo conxunto de interaccións entre os seres vivos co ambiente dun determinado lugar. A ciencia que estuda as interaccións dos seres vivos co medio ambiente chámase ecoloxía.

Dentro do ecosistema do medio mariño existen multitude de ecosistemas máis pequenos, por exemplo: as charcas intermareais, as profundidades ou os bosques de algas.

Cada un dos habitantes do ecosistema xoga un papel importante para o equilibrio do mesmo. Un exemplo son os organismos produtores e consumidores.

Diferencia entre hábitat e ecosistema:

  • Hábitat: é o lugar no que vive un organismo.
  • Ecosistema: é o conxunto do hábitat máis as interaccións dos seres vivos.
Image
Machos e femias
O gaián é un exemplo dun fenómeno moi habitual en peixes. Os machos e as femias presentan diferentes cores.
Cambio de sexo
Os gaiáns, como outros peixes, son capaces de cambiar de sexo durante a súa vida. Son hermafroditas secuenciais. Segundo medran, as femias dominantes transfórmanse gradualmente en machos.
printer_footer