Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal (Páxina 10)

Image
A aleta caudal
Situada na parte posterior, é a que usan para nadar os peixes. Ao moverse, fan que a auga entre pola boca e salga através das branquias.
As branquias
Órgano respiratorio dos animais acuáticos a través das cales absorben o osíxeno que está na auga.
O corazón
Bombea o sangue osixenado ao resto de órganos.
printer_footer