Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal (Páxina 13)

Aves mariñas: diferentes especies de aves están adaptadas a vivir nos ecosistemas costeiros.

Image
Adopción
En ocasións algunhas femias poden poñer parte de seus ovos no niño de outras parellas. Así asegúranse de que tódolos seus ovos estarán ben coidados.

Nome común: Corvo mariño
Nome científico: Phalacrocorax aristotelis
Clasificación: Ave mariña

  • Reino: Animalia
Image
Emparellamento
As parellas duran moitos anos, incluso toda a vida. Algo moi habitual en aves mariñas.

Nome común: Mascato
Nome científico: Morus bassanus
Clasificación: Ave mariña

  • Reino: Animalia
printer_footer