Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal (Páxina 8)

Organismos peláxicos: son aqueles que nadan libremente na columna de auga. O hábitat peláxico representa a gran maioría do espazo habitable de mares e océanos.

Nome común: San Martiño
Nome científico: Zeus faber
Clasificación: Peixe óseo

  • Reino: Animalia

Nome común: peixe Roda
Nome científico: Mola mola
Clasificación: Peixe óseo

  • Reino: Animalia

Nome común: Golfiño
Nome científico: Delphinus delphis
Clasificación: Mamífero mariño

  • Reino: Animalia
printer_footer