Tema 4: Contaminación e Problemática dos Ecosistemas Mariños (Páxina 1)

Contaminación

A contaminación son tódalas accións provocadas polo ser humano que  danan a saúde do planeta e a dos seres vivos. Sempre produce un desequilibrio no ecosistema.

A contaminación pode ser: física, química, biolóxica ou acústica.

Moitas veces, a contaminación é dificil de ver a simple vista aínda que sexa perigosa. Como por exemplo a contaminación química do vertido de lixivia dunha fábrica. Noutros casos, é moi fácil de ver pero moi difícil de eliminar, como a contaminación física dos plásticos que invaden mares e praias. Ou a contaminación acústica creada polas embarcacións.

Image
Contaminación acústica
Creada por sons que non son naturais. Teñen un impacto moi negativo nos habitantes mariños. Como por exemplo o estrondo que crean os motores de grandes barcos mercantes.
Contaminación biolóxica
Causada por especies invasoras que danan o ecosistema.
Contaminación física
Causada por obxetos que permanecen no ecosistema. Como os plásticos.
Contaminación química
Debido a queima de combustibles fósiles e os vertidos industriais.
printer_footer