Tema 4: Contaminación e Problemática dos Ecosistemas Mariños (Páxina 2)

Contaminación química

Os humanos cada vez contaminamos máis coa queima de combustibles fósiles como carbón e petróleo. Ao queimar estos  combustibles emítese dióxido de carbono á atmósfera. Esto provoca un aumento da temperatura do planeta que se chama quecemento global.

Os vertidos producidos polos humanos poden ser tóxicos para o medio mariño. Vertidos industriais, agrícolas e ganaderos, ou urbanos que producen danos nos ríos, portos e mares.

O noso planeta débese manter a certa temperatura para que tódolos seres vivos poidamos vivir nun equilibrio e ter un clima ideal para cada rexión.

Image
Cambios ecolóxicos
Nos últimos 10 anos producíuse un cambio brusco no ecosistema costero do mar Cantábrico. Debido á perda de bosques de grandes algas pardas. Isto preocupa a científicos, pescadores e afeccionados ao mar.
Perda de biodiversidade
Os vertidos á auga producen a morte dos animais mariños xa que afecta ao seu sistema respiratorio.
Bosques de algas
Un aumento da temperatura do mar provoca a morte de centos de algas. Desequilibra o ecosistema e pérdese biodiversidade.
printer_footer