Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal (Páxina 1)

A continuación presentámosvos algúns dos habitantes mariños da costa de A Mariña-Ortegal, clasificados en base a súa zona de distribución. Despraza o cursor sobre as diferentes partes da imaxe para descubrir os habitantes do medio mariño.

Image
Algúns peixes, como o Bonito do Norte, forman cardumes e desprázanse grandes distancias.
Algunhas aves mariñas realizan migracións de miles de kilómetros.
Hai peixes que son solitarios e territoriais como o San Martiño.
Os organismos bentónicos son os animais que viven asociados ao fondo mariño como o ourizo de mar.
Aínda que non o pareza, os corais e as esponxas son animais. Aliméntanse de plancto.
Os organismos peláxicos son os animais que nadan na columna de auga como o peixe Roda.
As algas son produtores primarios. Conforman a base dos ecosistemas mariños.
Moitos animáis utilizan as gretas das rochas ou os bosques de algas para agocharse, como o polbo.
printer_footer