Tema 1: Os habitantes mariños do territorio de A Mariña-Ortegal (Páxina 2)

Organismos bentónicos: son aqueles que viven asociados ao fondo mariño. O concepto “bentónico” provén do grego “benthos” que significa “fondo mariño”.

Image
Carallote
Viven fixadas ao substrato.

Nome común: Carallote, Golfo ou Laminaria
Nome científico: Laminaria ochroleuca
Clasificación:

 • Reino: Chromista
 • Filo: Ochrophyta
 • Clase: Phaeophyceae
 • Orden: Laminariales
Image
Ourizo de mar
Habitan nunha pequena área.

Nome común: Ourizo de mar
Nome científico: Paracentrotus lividus
Clasificación:

 • Reino: Animalia
 • Filo: Echinodermata
 • Clase: Echinoidea
 • Orden: Camarodonta
Image
Polbo
Desprázanse en busca de alimento.

Nome común: Polbo
Nome científico: Octopus vulgaris
Clasificación:

 • Reino: Animalia
 • Filo: Mollusca
 • Clase: Cephalopoda
 • Orden: Octopoda
printer_footer