Tema 2: Ecoloxía do Medio Mariño (Páxina 6)

Consumidores

Os animais mariños son consumidores, segundo a súa dieta poden clasificarse en diferentes grupos:

Herbívoros: animais que aliméntanse principalmente das algas ou das plantas mariñas. Como por exemplo: ourizos, lapas, caramuxos e salpas.

Carnívoros: animais que aliméntanse de outros animais. Como por exemplo: cangrexos, pintos, sargos e polbos.

Omnívoros: animais que aliméntanse tanto das algas ou das plantas mariñas, como de outros seres vivos. As esponxas e corais son omnívoros, xa que aliméntanse de plancto, formado por microalgas e animais de tamaño moi pequeno.

Image
Esponxas e corais
Son animais omnívoros, aliméntanse de algas e animais microscópicos.
Image
Ourizo de mar
É un animal herbívoro, aliméntase de algas.
Image
Pinto
É un animal carnívoro, aliméntase de pequenos peixes, crustáceos e ourizos de mar.
printer_footer