Tema 4: Contaminación e Problemática dos Ecosistemas Mariños (Páxina 3)

Cambio climático

O quecemento global é un problema en aumento que provoca un cambio do clima. Este cambio climático afecta a tódalas rexións do planeta.

As principais consecuencias do cambio climático nos océanos son:

  • Aumento do nivel do mar, xunto coa inundación das zonas costeiras.
  • Reducións dos bosques de algas e arrecifes de coral.
  • Acidificación dos océanos.
  • Maior frecuencia e intensidade das catástrofes naturais.
  • Desxeo dos casquetes polares.
  • Extinción de algas, plantas e animais.
  • Alteración de ecosistemas.

Incremento das enfermedades contaxiosas.

Só reducindo a contaminación, o consumo e reciclando os refugallos, será posible frear o cambio climático a as súas consecuencias.

Image
Escasez de auga
A falta de auga debida ao cambio climático afecta a 2.800 millóns de persoas en todo o mundo.
Catástrofes naturais
O cambio climático aumenta a frecuencia e intensidade de fenómenos naturais como as chuvias torrencias, o desxeo, incendios ou os tsunamis.
printer_footer